Geschiedenis

De geschiedenis van buurtvereniging Flora

In 1947 werd een middenstandsbeurs georganiseerd in Heerenveen, en, zeker zo net na de Tweede Wereldoorlog, was er behoefte om een gezellig feest rondom deze beurs te organiseren. Heerenveen-Noord maakte er een geweldig feest van, waar ook de behoefte om een hechtere band tussen de buurtbewoners van de bloemenwijk te onderhouden naar boven kwam. Op 3 juli 1947 werd in De Schouwburg (waar nu het gemeentehuis staat) de oprichtingsvergadering van ‘Flora’ gehouden, om zo vaker gezellige dingen te kunnen organiseren voor de wijk.

Vaste activiteiten waren de Sint-Maartenoptocht, de Sinterklaasavond en de jaarlijkse toneeluitvoering met bal na. Daarnaast werd er een of twee keer per jaar voor de oudere en jongere leden afzonderlijk nog iets georganiseerd, zoals een knobbeltocht, een fietspuzzelrit of een dagje weg met een rondvaartboot. 

Een tweede belangrijk jaartal in onze geschiedenis is 1992: in dat jaar werd buurthuis Focus gebouwd en in gebruik genomen. Het aantal activiteiten nam daarna flink toe, zoals kaartavonden, creatieve middagen, lezingen en tentoonstellingen. In het verlengde daarvan nam ook het aantal commissies flink toe om al die activiteiten te organiseren, wat tot op de dag van vandaag gebeurt. Verder heeft Flora de toneelgroep (die nog steeds elk jaar een stuk op de planken brengt) een volleybalcommissie (die jaarlijks op het Rozenveldje het stratenvolleybaltoernooi organiseerd) en in 1997 werd voor het vijftigjarig jubileum van Flora het shantykoor de FloraShanty‘s opgericht.

Wethouder Buwalda memoreerde in zijn speech op 7 juni 2012 (ter ere van het 65-jarig bestaan van Flora) dat de buurtvereniging nog nooit subsidie bij de gemeente heeft aangevraagd.

new_converted_omslagboekwijkgevoel2

De geschiedenis van buurtvereniging Flora in ingebed in de geschiedenis van Heerenveen-Noord en staat uitgebreid beschreven in het jubileumboek ‘Wij(k)gevoel‘ dat ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum in 2007 is verschenen. Voor de snelle beslissers is dit boek nog te koop: er is recent een doosje met de laatste exemplaren gevonden. Voor 5 euro te verkrijgen via Louis Westhof.

Word lid van de buurtvereniging via dit formulier! Zo maak je het vijfenzeventigjarig bestaan van de Florabuurt ook mee, we zijn al volop bezig om het in 2022 tot een groot feest te maken!