Toneelgroep Flora

Al sinds de oprichting van de buurtvereniging in 1947 brengt Toneelgroep Flora op de jaarlijkse feestavond een toneelstuk op de planken. De stukken worden door de toneelgroep zorgvuldig geselecteerd (er worden echt niet alleen komedies opgevoerd!) en in het Fries vertaald. Af en toe wordt er ook in het Nederlands gespeeld. Verder speelt toneelgroep Flora voor andere belangstellenden: sport- buurt- en personeelsverenigingen, clubs, seniorenhuizen enzovoort.

 

De toneelgroep Flora bestaat elk jaar uit diverse spelers en medewerkers. Vast aanspreekpunt voor de toneelgroep is :

  • Pietje van der Meer (b)

 

Wilt u zich aanmelden, heeft u interesse of wilt u meer weten: stuur dan een e-mail naar info@florabuurt.nl

 

Een overzicht van eerder gespeelde stukken:

2015: Wa fan de trije?

2014:

2013: Opskuor yn ‘e Finzenis

2012: In ûnbeskreaun blêd

2012: Jubileumrevue Florabuurt 65jr

2011: Bokkesprongen, hwa kriget de erfenis?

2010: Famylje Bruinsma yn ‘e bocht: de Kanadeeske invaazje

2009: Door ziekte kon er helaas geen toneelstuk worden opgevoerd. In plaats daarvan was er een voorstelling van cabaretgroep RynkRank uit Tjalberd.

2008: Frou siket boer van Carl Slotboom, In het Fries vertaald door Abele Krist.

2008: Famylje Bruinsma yn’e bocht (Groeten fan’e Veluwe) van Carl Slotboom, in het Fries vertaald door Abele Krist.

2006: It Perron van Froukje Annema.

2006: De koekoek op safari van Wilma Renes – Leartower, in het Fries vertaald door Alle G. Hof.

2005: Bankgeheim van J. Hemmink Kamp, in het Fries vertaald door Alle G. Hof.

2004: In gast tefolle van Ton Davids, in het Fries vertaald door Gerda van der Wijk.

2002: Ferhuzing en oare ûngemakken van Carl Slotboom, in het Fries vertaald door Abele Krist.

2001: Gewoan te gek van Ton Davids, in het Fries vertaald door Janny van der Veen.

2000: Een foto van een ouwe boot, een musical die samen met de FloraShanty‘s werd opgevoerd.

1999: Treast mei sûker en molke van Froukje Annema.

1998: Nee leave, no net van Ray Cooney en John Chapman, in het Fries vertaald door Alle G. Hof.

1997:Klamme Lape sit op swart sied van Aris Bremer, in het Fries vertaald door Alle G. Hof.

1996: Klinyk yn opskuor van J. Snoeren., in het Fries vertaald door Alle G. Hof.

1994: Gefaarlike oergong van Froukje Annema.

1993: As de iel rint van Rense Westra.

1992: Tink om‘e buorlju.

1990: Grut ferlof van Pyt de Vries.

1989: In kerel út ien stik van J. Hemmink Kamp. Dit van oorsprong Nederlandse stuk is in het Fries vertaald door Roel Klijnstra.

1988: Hoe riker, hoe briker.