Florant en website

De commissie Florant en website informeert alle buurtbewoners over alle activiteiten binnen onze buurt.

Acht keer per jaar informeren we via het verenigingsblad Florant alle leden. Vaste rubrieken zijn onder andere: Flora-activiteiten, commissiewerk, FloraShanty-journaal, Wel en Wee en Uit de oude doos. Verder kondigen we hierin alle activiteiten aan, vind u verslag van de activiteiten en kunt u ook zelf input leveren voor het blad. Vergeet u niet onze sponsoren te sponsoren! Wilt u adverteren in ons blad? Zie onderstaande advertentievoorwaarden en -tarieven.

De website, www.florabuurt.nl, die u dus gevonden hebt (!), biedt een overzichtelijke activiteitenkalender, mogelijkheden om u bij de vereniging aan te melden, foto’s en natuurlijk ook alle zakelijke informatie… Om aan al die activiteiten deel te kunnen nemen, moet u zich wel eerst bij ons aanmelden als lid.
De commissie Florant en website bestaat uit:

  • Bernice Andeweg (webmaster, Uit de oude doos, contactpersoon namens bestuur)
  • Sonja Halman (secretaris)
  • Wiep van der Meulen (vormgeving en druk)
  • Elske Schotanus (interviews)

bezorging:

  • Fam. A. van Dijk, van Helomalaan 35 (coördinatie)

eerstvolgende kopijdatum:

ZATERDAG 7 september 2019

kopijdata 2019:

zaterdag 11 mei​, op de mat rond 24 mei​

zaterdag 7 september, op de mat rond 20 september

Kopij aanleveren:

Via ons email-adres florant@florabuurt.nl 

Graag tekst als een .txt of een doc(x) bestand en foto’s apart als een .jpeg of .jpg bestand. Wij kunnen dan uw kopij het mooist in de Florant plaatsen.

Adverteren bij Flora:

De buurtvereniging Flora heeft meerdere manieren om uw onderneming onder de aandacht te brengen van haar leden. Zo kunt u permanent of éénmalig adverteren in onze buurtkrant Florant en u als sponsor met naam en toenaam op laten nemen op onze website.

Voor meer informatie kunt u dit formulier invullen:

Uw bedrijfsnaam

Uw naam

Uw e-mailadres