Florant en website

De Florant en website commissie informeert de leden over alle activiteiten binnen onze buurt.

Zeven keer per jaar ontvangt u het verenigingsblad Florant. Hierin kondigen we toekomstige activiteiten aan, doen we verslag van activiteiten, duiken we in het verleden van de buurt en wat er in ons 75-jarig bestaan allemaal veranderd is en vertellen we de verhalen van meer of minder bekende buurtgenoten. En natuurlijk kunt u ook zelf input leveren voor het blad.

De website, www.florabuurt.nl, die u dus gevonden hebt (!), biedt een overzichtelijke activiteitenkalender, mogelijkheden om ons verenigingsgebouw Focus te huren, foto’s en natuurlijk ook alle zakelijke informatie. Om aan al die activiteiten deel te kunnen nemen, moet u zich wel eerst bij ons aanmelden als lid.

De Florant en website commissie bestaat uit:

 • Marjan den Brave (secretaris)
 • Wietske Koers (vormgeving en druk, contactpersoon namens bestuur)
 • Elske Schotanus (interviews)
 • Louis Westhof (interviews)
 • Koen Zweerts (websitebouwer en -beheerder)

bezorging:

 • Fam. A. van Dijk, van Helomalaan 35 (coördinatie), tel. 629620

Eerstvolgende kopijdatum:

VRIJDAG 7 oktober (bezorging rond 30 oktober)

Kopijdata jaargang 34, 2022-2023:

VRIJDAG 9 september, wordt bezorgd vanaf 25 september

VRIJDAG 7 oktober, wordt bezorgd vanaf 30 oktober

VRIJDAG 4 november, wordt bezorgd vanaf 27 november

VRIJDAG 13 januari, wordt bezorgd vanaf 29 januari

VRIJDAG 10 februari, wordt bezorgd vanaf 5 maart

VRIJDAG 7 april, wordt bezorgd vanaf 30 april

VRIJDAG 16 juni, wordt bezorgd vanaf 2 juli

Kopij aanleveren:

Via ons email-adres florant@florabuurt.nl 

Graag tekst als een .txt of een doc(x) bestand en foto’s apart als een .jpeg of .jpg bestand met een resolutie van 300 DPI. Wij kunnen dan uw kopij het mooist in de Florant plaatsen.

Adverteren bij Flora:

De buurtvereniging Flora heeft meerdere manieren om uw onderneming onder de aandacht te brengen van haar leden. Zo kunt u permanent of éénmalig adverteren in onze buurtkrant Florant en u als sponsor met naam en toenaam op laten nemen op onze website.

Voor meer informatie kunt u dit formulier invullen:

  Uw bedrijfsnaam

  Uw naam

  Uw e-mailadres