Vereniging

De Florabuurt kent een groot aantal commissies waarin allerlei buurtgenoten activiteiten organiseren voor ons allemaal. Deze commissies worden allemaal bestuurd door … ons bestuur.

De volgende commissies zijn actief:

Bestuur

Volwassencommissie

Kindercommissie

Jeugdcommissie

Onderhoud Focus

Beheer Focus

Florant en website

Toneelgroep Flora

Volleybalcommissie

Florashanty’s

Klaverjascommissie

en de gelegenheidscommissie:

Jubileumcommissie