Van de ledenadministratie

Beste buurtgenoten!

De betaling van de contributie voor onze buurtvereniging via automatische incasso bespaart ons als vereniging veel kosten en tijd, die we dan op een andere manier weer kunnen benutten.

We vragen de leden om te overwegen dit te doen. Dat kan door te mailen naar: ledenadministatie@florabuurt.nl met vermelding van uw IBAN rekeningnummer en de tenaamstelling van dit nummer. U kunt ook naar dit adres mailen als u vragen heeft over automatische incasso, over hoe dat moet of hoe veilig dit is. Auke Bakker, onze ledenadministrateur helpt u graag om uw incasso veilig te regelen.

Een vriendelijke groet, namens het hele bestuur.