Voor onze buurtvereniging zijn we op zoek naar een muziekkorps, fanfare, dweilorkest o.i.d. dat geheel belangeloos muziek wil spelen tijden de optocht met Sint Maarten op 11 november a.s.

Hoe mooi zou het zijn wanneer we in het jubileumjaar weer even terug naar vroeger kunnen toen ‘achter de muziek aan’ een traditie was!

Ben of ken jij een groep die dit kan doen, neem dan contact op met de kindercommissie via florakids@florabuurt.nl