Komende Floranten: kopijdatum VRIJDAG 7 april en vrijdag 16 juni 2023

Heeft u een interessant verhaal dat u wilt delen met de buurt? Wilt u een activiteit voor de buurtvereniging aankondigen? Of wilt u een advertentie plaatsen of wijzigen? Stuur uw kopij uiterlijk op de aangegeven data toe naar florant@florabuurt.nl en wellicht ziet u uw stuk terug in de komende editie.

Krijgt u de Florant niet? Dan bent u wellicht geen lid van onze buurtvereniging. Voor een paar euro per jaar kunt u op de hoogte gehouden worden van alles wat georganiseerd wordt bij u om de hoek.

Voorwaarden om lid te mogen worden van onze vereniging vindt u onder het kopje aan- en afmelden.