Aanmeldformulier lid

Als u bijgaande gegevens invult, kunnen wij u als aspirantlid verwelkomen.

Na het regelen van de laatste zaken (wij sturen u nog een machtigingsformulier toe, bijvoorbeeld) zullen we u graag als lid opnemen in onze buurtvereniging.

kosten van het lidmaatschap:

alleengaanden 10 euro per jaar

twee- of meerpersoonshuishouding: 19,50 per adres per jaar

  Uw naam en voorletters (verplicht)

  Naam en voorletters eventuele partner

  Adres (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer (zonder spaties of streepjes)

  Uw geboortedatum

  Geboortedatum eventuele partner

  IBAN (verplicht)

  Hebt u kinderen onder de 18 jaar? (verplicht)

  Namen en geboortedata