OPROEP Gezocht: nieuwe volwassenencommissieleden

De volwassenencommissie organiseert door het jaar heen een scala aan activiteiten voor onze Floraleden. Denk aan de pubquiz, het maken van kerst- en paasstukjes, het alleengaandendiner, bingo en diverse rondleidingen.

Om dit allemaal in goede banen te leiden, is de volwassenencommissie op zoek naar versterking. In overleg is van alles mogelijk, passend bij wat jij aan tijd kunt en wilt investeren.

Neem contact op met Otto Heijnen, via volwassenencommissie@florabuurt.nl of bel hem (tel nummer staat achterin de Florant onder kopje Bestuur).