Florabuurt en AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het is alweer een tijdje geleden dat de kranten er vol van stonden: de AVG. Het meeste stof is neergedaald, maar we willen u nog wel laten weten hoe we er bij de Flora mee omgaan. Voor ons als buurtvereniging is het niet zo heel erg spannend, maar we zijn ons er wel van bewust dat we met andermans gegevens omgaan en dat we dat goed en netjes moeten doen.

Even de feiten op een rijtje:
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat betekent dat voor onze buurtvereniging en haar leden?
Volgens de AVG mag je niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Dit moet een zogeheten wettelijke grondslag hebben, kort gezegd, een reden.
De reden dat we uw gegevens hebben is dat u lid bent van de Flora buurtvereniging.
Als buurtvereniging moeten we weten:
– welke gegevens hebben we van onze leden?
– waar en hoe lang bewaren we deze gegevens?
– wat doen we met de gegevens?
– wie heeft toegang tot deze gegevens?
Na inventarisatie komt het erop neer dat we uw gegevens alleen gebruiken voor activiteiten verbonden aan uw lidmaatschap van buurtvereniging Flora.
Dan moet u denken aan:
– uw naam en adres voor het bezorgen van de Florant,
– de straatlijsten voor het volleybal,
– uw bankrekening voor het incasseren van de contributie.
De gegevens worden verantwoord bewaard en een beperkt aantal personen hebben toegang tot deze gegevens.
Als u geen lid meer bent, worden de gegevens verwijderd.

Volgens de AVG heeft u als lid het recht om te vragen:
– welke gegevens we van uw hebben,
– welke gegevens worden gebruikt en waarvoor,
– aan wie de gegevens worden verstrekt,
– hoe wij aan de gegevens komen,
– om een correctie en/of verwijdering van uw gegevens.

Kortom, we zijn ons bewust van het feit dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag.

Namens het bestuur,
Otto Heijnen