Aankondiging statutenwijziging en oproep extra ledenvergadering

Op dinsdag 6 september om 19.30 uur zal er een extra ledenvergadering worden georganiseerd in Focus met als enige agendapunt de statutenwijziging. Om de statutenwijziging door te voeren is het noodzakelijk dat 2/3 van de leden aanwezig is. Omdat dit vermoedelijk niet zal worden gehaald, wordt een tweede ledenvergadering georganiseerd op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur om de statutenwijziging opnieuw in stemming te brengen. 2/3 van de aanwezige leden zal dan voor statutenwijziging moeten stemmen om de statutenwijziging ook door te kunnen voeren.

Voornaamste wijzigingen:

  • Aan de statuten is toegevoegd wat er gebeurt wanneer het gehele bestuur in een keer zou opstappen, namelijk dat elk lid een algemene vergadering mag beleggen om een nieuw bestuur te benoemen (artikel 5.10). Dit artikel moest worden toegevoegd in verband met de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR).
  • Aan de statuten is toegevoegd dat bestuursleden zich inzetten ten behoeve van de vereniging (artikel 7.4). Ook dit artikel moest worden toegevoegd in verband met de WBTR en heeft te maken met tegenstrijdigheid in belangen van bestuursleden.
  • Wijziging van het gebied waarin bewoners lid mogen worden van de vereniging. Het nieuwe gebied wordt als volgt omschreven in artikel 1.1: ‘Dit gebied wordt begrensd door de volgende straten: binnenkant Schans, Fok, Achter de Kerk, Vleesmarkt, Lindegracht, Heideburen tot en met de hoek van de Zonnebloemstraat, Narcislaan, K.R. Poststraat, Weinmakker.’ Dit is een uitbreiding van het gebied ten opzichte van de oude statuten die het gebied als volgt hadden beschreven: ‘begrensd door de volgende straten: K.R. Poststraat, Zonnebloemstraat en Van Maasdijkstraat. Bewoners van straten, grenzend aan dit gebied, kunnen op eigen verzoek lid worden mits in die straten geen andere buurtvereniging actief is.’ 

Andere wijzigingen:

Tevens zijn er andere wijzigingen in volgorde en ter bevordering van de leesbaarheid van de statuten.

De statuten uit 1993 en het voorstel voor de nieuwe statuten staan hieronder:

Conceptstatuten 2022

Huidige statuten