Aanmeldformulier lid

Als u bijgaande gegevens invult, kunnen wij u als aspirantlid verwelkomen.

Na het regelen van de laatste zaken (wij sturen u nog een machtigingsformulier toe, bijvoorbeeld) zullen we u graag als lid opnemen in onze buurtvereniging.

Uw naam en voorletters (verplicht)

Naam en voorletters eventuele partner

Adres (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Uw telefoonnummer (zonder spaties of streepjes)

Uw geboortedatum

Geboortedatum eventuele partner

IBAN (verplicht)

Hebt u kinderen onder de 18 jaar? (verplicht)

Namen en geboortedata