Opgave rubriek Wel en wee

In onze Florant, bestemd voor onze leden, wordt door de buurt met elkaar meegeleefd.
Geboorten, ziekenhuisopnames, overlijdens en huwelijksjubilea komen in de Florant te staan.
Bent of kent u iemand die voor de rubriek in aanmerking komt?
Geef het ons door!

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Categorie (verplicht)
geboorte (naam van het kind graag opgeven)huwelijksjubileum (hoeveel jaar getrouwd?)ziekenhuisopnameoverlijden

naam, adres en evt naam of aantal jaar getrouwd voor Wel en wee:

Hartelijk dank voor het doorgeven!